U vrlo tijesnoj vezi s učiteljima/cama, koordinacijama

i roditeljima je naše Hrvatsko prosvjetno društvo

 

 Uloga i ciljevi Društva

Hrvatsko prosvjetno društvo (Kroatischer Bildungsverein) osnovano je 08. veljače 1992. godine te upisano u registar društava. Sjedište je u Stuttgartu. Društvo ima pečat na hrvatskom i njemačkom jeziku. Sredstva društva smiju se koristiti samo u svrhe propisane statutom. Članovi društva ne dobivaju novčanu potporu iz sredstava društva (izuzev blagajnika i knjigovotkinje). Član društva može biti svatko tko prihvaća odredbe statuta i spreman je pomoći ostvarenju ciljeva i zadataka društva. Članom se postaje ispunjavanjem pristupnice te uplatom godišnje članarine u iznosu od 10 eura. Birani članovi moraju biti punoljetni i aktivni članovi društva. Tijelo društva čine skupština i uprava (predsjednik, dopredsjednik, blagajnik), a uprava se bira na dvije godine. Pred sudom i izvan njega društvo predstavljaju dva od tri člana uprave. Redovna skupština održava se jednom godišnje, a izvanredna rjeđe (po potrebi).

Svrha postojanja Hrvatskog prosvjetnog društva jest:
    • susret i promidžba polaznika hrvatske nastave i odraslih u svrhu učenja i usavršavanja hrvatskog jezika, kulture, povijesti, zemljopisa, kulture i umjetnosti.
    • pružanje potpore hrvatskoj školi. Ista obuhvaća predškolu, osnovnu školu te srednjoškolsko obrazovanje.
    • na području obrazovanja, kulture i umjetnosti djelovati tako da se učenicima hrvatske nastave, njihovim roditeljima te ostalim građanima pruža mogućnost realizacije predavanja, prirodbi i izložbi.

Ciljevi društva su:
    • razvijati osjećaj pripadnost prema svome narode, kulturi i materinskom jeziku.
    • razvijati svijest o podrijetlu materinskog jezika te njegovu očuvanju u stranoj sredini.
    • predstavljanje i razvijanje multikulturalnih postupaka kao ravnopravne države članice Europske unije.
    • pomaganje razvijanja svijesti o nacionalnom podrijetlu te kulturnoj pripadnosti te održavanje veza s domovinom, kako bi se građani pri povratku u domovinu mogli što bolje i lakše integrirati u radne i obrazovne sredine.

SjednicaHPD-aPredsjedništvo HPD-a

Predsjednik Mile Baričević

  mile70@web.de

  00491736399737


Zamjenica predsjednika Marija Borović

info.stuttgart@kroatische-schule.de

  hrvatska.nastava.stuttgart@googlemail.com

  00491748744751

 

 

Blagajnica Marijana Zadro Mamić

  marijanazadromamic@gmail.com

  ###

 

Financiranje HPD-a

Društvo se manjim dijelom financira članarinama svojih članova, a većim dijelom dobrovoljnim prilozima roditelja. Nekako je uobičajeno da roditelji za jedno dijete koje pohađa hrvatsku nastavu na račun Društva uplate iznos od 50,00 € za svaku školsku godinu. Ako iz iste obitelji nastavu pohađa dvoje ili više djece, za sve njih roditelji uplaćuju iznos od 75,00 €. Dakako, budući da je riječ o dobrovoljnim prilozima, navedene iznose svatko može mijenjati prema svojim željama i mogućnostima.

Prikupljeni se novac koristi za materijalne troškove učitelja/ica. Poštanski troškovi, uredski pribor, prigodni pokloni za učenike i/ili ravnatelje škola domaćina, internetski ili telefonski troškovi itd.

Nadalje, organizacija raznih događanja u Centru hrvatske nastave, crkvama ili misijama uvijek iziskuje veće ili manje troškove koje opet namiruje HPD. Rekviziti za predstave, sokovi i grickalice za učenike, boje i papiri ako je u pitanju neka likovna radionica itd.

Svake školske godine svaki učenik na poklon dobije knjigu. Ponekad su to radni udžbenici, a ponekad lektirni naslovi.

HPD u suradnji s učiteljima i učiteljicama svake godine organizira i turnir u nogometu. Od prošle se godine održava i turnir starih igara. I tu je riječ o povelikim troškovima (autobusi, najmovi, rekviziti, užine i sokovi, dežurne ekipe za hitne slučajeve itd.).

Svake se godine (osim u vrijeme korone) ogranizira gostovanje nekog dječjeg kazališta iz domovine. Naravno, HPD plaća ne baš jeftin prijevoz, smještaj i honorare kazališne skupine.

Naravno, svaki se trošak potkrepljuje računima koje kontroliraju koordinatorice, predsjednik Društva i na koncu blagajnik prije same isplate. Troškovi se uredno knjiže i svaki član HPD-a, ali i svaki roditelj koji je uplatio tzv. participaciju od 50,00 € za svoje dijete može u bilom kojem času na uvid dobiti svu dokumentaciju, promete s računa i sl.

Nažalost, unatoč vrlo odgovornom ponašanju i raspolaganju s novcem, s uplatama roditelja nikako ne možemo biti zadovoljni. Uobičajeni iznos tzv. participacije većinom je uplaćen za cca 40% učenika/učenica. Velikih 60% nikada ne bude uplaćeno na račune HPD-a. Dakako, na turnirima, na radionicama, druženjima, kazališnim predstavama... sudjeluju sva djeca, a ne njih samo 40%. Zato i na ovaj način i na ovome mjestu molimo roditelje za nešto više odgovornosti i brige.

Uplate možete slati na sljedeće brojeve računa:

Koordinacija Stuttgart: DE06 6009 0100 0709 3730 07
Koordinacija Ulm: DE81 6009 0100 0709 3730 15
Koordinacija Mannheim: DE59 6009 0100 0709 3730 23

Pod Verwendungszweck navedite ime i prezime učenika te nastavno mjesto.

Hvala Vam što novčanim prilogom i svojim angažmanom podržavate uspješan rad hrvatske
nastave!

Kazališna predstava

Druženje i zajednički ručak naših učenika s gostima iz Bjelovara

Projekcija filma u Centru hrvatske nastave

Tečaj prve pomoći za učitelje/ice hrvatske nastave

Dan sjećanja


Dani kruha

Radionica za majčin dan

Nogometni turnir

Turnir starih igara


 

Kontakt informacije

Mercedesstraße 3, 70372 Stuttgart
0711 55346341
info.stuttgart@kroatische-schule.de
hrvatska.nastava.stuttgart@googlemail.com

Digitalni materijali