Bašćanska ploča je najvažniji spomenik hrvatske rane pismenosti.


Pisana je starim hrvatskim pismom -glagoljicom.


Pronađena je 15. rujna 1851. godine u crkvi sv. Lucije u Jurandvoru kod Baške na otoku Krku.


U toj je crkvi služila kao pregrada između prostora za redovnike i prostora za vjernike. Danas je na tome mjestu replika.


Tekst govori o darovanju zemlje hrvatskoga kralja Dmitra Zvonimira mjesnom benediktinskom samostanu.


Stari glagoljički napis je 1875. u potpunosti uspio pročitati Franjo Rački